நமது தமிழ்ச்சங்கம் ஒவ்வொரு மாதமும் பல சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளையும் போட்டிகளையும் தொடர்ந்து நடத்திவருகிறது.அவையாவன:

உலகத் தாய்மொழி நாள் (International Mother Language Day)

மகளிர் மட்டும் கொண்டாட்டம் (Magalir Mattum)

கைப்பந்து போட்டி (Volleyball Tournament)

National Thirukkural Essay Competition