“பொங்கு தமிழ் பொங்கட்டும்” பொங்கல் திருவிழா 2022 முன்னிட்டு நடைபெற்ற தமிழ் பேச்சுப் போட்டி நிகழ்ச்சி இன்று நடை பெற்றது .1/20/22 – வியாழன் இரவு ஆர்வத்துடன் போட்டியில் கலந்துகொண்டுச் சிறப்பித்த அனைத்துக் குழந்தைகளுக்கும்; அவர்களை ஊக்குவித்த பெற்றோர்களுக்கும் எங்களின் மனமார்ந்த நன்றிகள். பங்குபெற்ற அனைவருமே நடுவர்கள் வியக்கும் வண்ணம் சிறப்பாக உரையாற்றினார்கள் !