வாசிங்டன் வட்டாரத் தமிழ்ச்சங்கம் வழங்கும் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான பாராட்டு விழா!

2022ஆம் ஆண்டில் தேர்ச்சி பெறும் மேல்நிலைப் பள்ளி இறுதி ஆண்டு மாணவர்களுக்கு பாராட்டு!

உடனே பதிவுசெய்யுங்கள்.

Senior Graduation Appreciation (2022 Graduates): https://tinyurl.com/TSGWGrads2022