மகளிர் மட்டும் கொண்டாட்டம் 2022 (Womens Day Celebration)

வாசிங்டன் தமிழ்ச் சங்கத்தின் வரலாற்றில் 43 ஆண்டுகளில் முதல் முறையாக உலக மகளிர் நாளை முன்னிட்டு , ‘மகளிர் மட்டும்’ திட்டம் மார்ச் 2022 மாதம் தொடங்கப்பட்டது. இந்த நிகழ்வு மார்ச் 12, 2022 அன்று நடைபெற இருந்தது, ஆனால் மோசமான வானிலை காரணமாக, பள்ளி அரங்கம் மூடப்பட்டதால் நிகழ்வு ஒத்திவைக்கப்பட்டது. தடை அதை உடை Read More

மகளிர் கொண்டாட்டம் 2022

“நிமிர்ந்த நன்னடை நேர்கொண்ட பார்வையும்,நிலத்தில் யார்க்கும் அஞ்சாத நெறிகளும்,திமிர்ந்த ஞானச் செருக்கும் இருப்பதால்செம்மை மாதர் திறம்புவ தில்லையாம்;அமிழ்ந்து பேரிரு ளாமறி யாமையில்அவல மெய்திக் கலையின்றி வாழ்வதைஉமிழ்ந்து தள்ளுதல் பெண்ணற மாகுமாம்உதய கன்ன உரைப்பது கேட்டிரோ!” ― மகாகவி பாரதி தமிழ்ச்சங்க வரலாற்றில் 43 ஆண்டுகளில் முதன்முறையாக 2022 ஆம் ஆண்டு ’மகளிர் மட்டும்’ நிகழ்ச்சி நம் Read More