நன்றி! : சித்திரைத் திருவிழா-2022

அன்புத்தமிழ் உறவுகள் அனைவருக்கும்  வணக்கம். வாசிங்டன் வட்டாரத் தமிழ்ச்சங்கத்தின் சித்திரைத் திருவிழா-2022 மே மாதம் 8-ஆம் தேதி, ஞாயிற்றுக்கிழமை Annandale High School-ல்  வெகுச் சிறப்பாகக் கொண்டாடப்பட்டது. கவிஞர்  நந்தலாலா தலைமையில் சிறப்புப் பட்டிமன்றம், Vasanth Vaseegaran – V# Gurukulam – Music Learning Redefined குழுவினரின் இன்னிசை நிகழ்ச்சி , வாழையிலையில் வடை Read More

சித்திரை விழா 2022!!!

நம் வாசிங்டன் வட்டாரத் தமிழ்ச்சங்கம் பெருமையுடன் வழங்கும் மாபெரும் சித்திரை விழா 2022!!! 2022 ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழ்ச்சங்கத்தின் உறுப்பினராக இன்றே பதிவு செய்வீர். Become a Member Date & Time: Sunday, May 8th 2022; 11:00 AMLocation: Annandale High School, 4700 Medford Dr, Annandale, VA 22003To Pre-Register Read More