அமெரிக்காவில் திருக்குறள் கட்டுரைப் போட்டி 2021

இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் திருக்குறள் திருவள்ளுவரால் எழுதப்பட்ட ஒப்புயர்வற்ற நூல். முதன் முதலாக, 1812 -ஆம் ஆண்டு பிரான்சிஸ் வொயிட் எல்லிஸ் (Francis Whyte Ellis) அவர்களின் முயற்சியால் திருக்குறள் அச்சிடப்பட்டது. கடந்த 200 ஆண்டுகளில் திருக்குறளுக்குத் தமிழில் பல உரைகள் பலரால் எழுதப்பட்டு வெளியிடப்பட்டுள்ளன. இதுவரை 37 மொழிகளில் திருக்குறள் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. ஆங்கிலத்தில் மட்டும் Read More

Mulaipaari Competition Registration

முளைப்பாரி /Mulaipaari Competition Registration Form Date: Sunday, April 28, 12pm – 9pm Time: 12:00 PM – 09:00 PM Venue: Thomas Jefferson High School for Science and Technology, 6560 Braddock Rd, Alexandria, VA 22312 2019 Tamil Sangam Members can participate for Read More